Bezpečnost potravin

Australané testují geneticky pozměněné trávy

Vydáno: 30. 12. 2008
Autor:

Australští vědci modifikovali jílek vytrvalý a kostřavu rákosovitou tak, aby vytvářely méně ligninu a více fruktanu.

V australském spolkovém státě Victoria probíhá první testování geneticky pozměněných trav. Záměrem vědců je zvýšit stravitelnost a výživnou hodnotu trav. Proto modifikovali jílek vytrvalý a kostřavu rákosovitou tak, aby vytvářely méně ligninu a více fruktanu. V laboratorních a skleníkových pokusech již bylo dosaženo prvních úspěchů. Nyní by mělo být zahájeno testování v tříletém polním pokusu. Představitelé vlády státu Victoria jsou přesvědčeni, že geneticky pozměněné trávy jednoho dne budou moci zlepšit krmivovou základnu farem skotu a ovcí v Austrálii ohroženou suchem a klimatickými změnami. Pěstování bylo povoleno národním Regulačním úřadem pro genové inženýrství (OGTR), podléhá však přísné kontrole. Oplocené pokusné plochy činí maximálně 800 m2.
Trávy musí být před kvetením přemístěny zpět do skleníku. Zde jsou dále testovány, zatím však nesmí být použity ke krmným účelům.