Bezpečnost potravin

Aujeszkyho choroba: pokyny Evropské komise

Vydáno: 19. 3. 2010
Autor:

Pracovní dokument Komise k rozhodnutí 2008/185/ES, které se týká záruk z hlediska AD při obchodování s prasaty uvnitř Společenství.

Rozhodnutí Komise č. 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 stanovuje další záruky týkající se Aujeszkyho choroby (AD) při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a stanovuje kritéria pro poskytování informací o této nákaze. Na základě požadavků uvedených v článku 9 a 10 směrnice Rady 64/432/EHS (o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství) a Mezinárodní organizace pro zdraví zvířat (OIE) vytvořila Evropská komise pracovní dokument “Pokyny k rozhodnutí Komise 2008/185/ES” (viz příloha).
 
Příloha: Guidance to Commission Decision 2008/185/EC (pdf, 212 kB, 12 stran)