Bezpečnost potravin

Ať je rok 2009 supéér?

Vydáno: 4. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ze dne 2. 1. 2009 shrnuje úkoly státního veterinárního dozoru, které jej čekají v letošním roce.

Bez přehnaných očekávání a přehnaných přání vstupujeme do roku 2009. Jistě by bylo možné pohovořit o novoročních předsevzetích, co bychom rádi, co bychom si přáli, čeho dosáhli… Vykonávat státní veterinární dozor je ale činnost veskrze nepoetická, rutinní a praktická. Jejím smyslem a cílem je, aby byla zvířata zdravá, nestrádala a potraviny byly zdravotně nezávadné, a to ať domácího, tak „cizího“ původu.
 
Nicméně lze přece jen cíle maličko rozvést. I v roce 2009 nás čekají obvyklé kontrolní mise inspektorů z EU, hlavním úkolem však bude práce okolo českého předsednictví. Jedním z důležitých témat určitě bude welfare, tj. péče o pohodu zvířat. Tomu se budeme podle Milana Maleny, šéfa Státní veterinární správy ČR, hodně věnovat. Můžeme nabídnout zkušenosti, jednak z kontrol, jednak ze spolupráce a komunikace s nevládními organizacemi, které se pohodě zvířat věnují.
 
Určitě je také dobře, že v roce 2009 bude možné účinněji zasahovat v případě podezření z týrání zvířat. Police na základě novely zákona o Policii (č. 273/2008 Sb.) má větší pravomoci, a to vstupovat na cizí pozemky a do chovatelských zařízení, je-li důvodné podezření, že zde dochází k týrání zvířete či zvířat. Pro posouzení případného týrání zpravidla využije veterinárních inspektorů místně příslušných krajských veterinárních správ.
 
Doufejme tedy, že na konci roku 2009 budeme moci opět s uspokojením říci, podobně, jako tomu bylo na konci roku 2008, že se nevyskytly žádné nebezpečné nákazy zvířat, lidé „neumírali“ po požití závadných potravin, a ani že nebyla zavlečena do chovů ptačí chřipka a neobjevila se žádná další šílená kráva nebo nová „šílená“ nemoc zvířat.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.