Bezpečnost potravin

Aspekty bezpečnosti potravin v integrovaných potravinových systémech

Vydáno: 29. 6. 2021
Autor: KM EFSA

Letní škola Parmské univerzity a EFSA

Letní škola v Parmě v roce 2021, kterou pořádají Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Univerzita v Parmě, Škola pokročilých studií o potravinách a výživě a Katolická univerzita Nejsvětějšího srdce, poskytne začínajícím výzkumným pracovníkům příležitost učit se od nejvýznamnějších odborníků v oblasti analýzy potravinových systémů a případových studií. Význam otázek bezpečnosti potravin spolu s technologickými inovacemi a nezbytnou úpravou postupů hodnocení rizik bude řešen v rámci transformace potravinových systémů zahrnující komplexní interakce a zpětné vazby mezi biofyzikálními, politickými a socioekonomickými faktory.

Tyto složité otázky a interakce je třeba řešit pomocí multidisciplinárních přístupů a přístupů s více zúčastněnými stranami, které kombinují zdroje a odborné znalosti různých kategorií zúčastněných stran. Témata letní školy se budou zabývat třemi různými oblastmi:
– vědecky zaměřená perspektiva: jak změny v potravinových systémech způsobené různými faktory (např. změnou klimatu, novými trendy spotřeby, novými technologiemi atd.) mohou vést k výskytu nových nebezpečí a vystavit občany/spotřebitele novým rizikům;
– perspektiva zaměřená na spotřebitele: klade hlavní důraz na spotřebu potravin, měnící se chování spotřebitelů, jejich postoje a vnímání rizik a jejich dopad na dynamiku potravinových systémů;
– systémově orientovaná perspektiva: zaměřuje se na otázky řízení a faktory ovlivňující bezpečnost potravin, včetně řízení rizik.

Letní škola v Parmě v roce 2021 bude organizována na základě tří případových studií:

Případová studie 1: Biodiverzita a environmentální bezpečnost. Toto zasedání použije jako hlavní příklad případ včel a rozšíří jej na další ekosystémové služby, aby demonstrovalo rozměry biologické rozmanitosti a environmentální bezpečnosti.

Případová studie 2: Směsi chemických látek. Tato případová studie se bude zabývat hodnocením rizik chemických směsí se zvláštním zaměřením na případ mykotoxinů.

Případová studie 3: Nové potraviny a technologie. Toto zasedání se bude zabývat technickými, sociálními a regulačními problémy v oblasti nových potravinářských technologií, včetně hodnocení rizik, se zaměřením také na společenské a tržní přijetí.

Akce bude organizována jako virtuální zasedání, které se bude konat 28. – 30. září 2021.

POZOR: Registrace je možná pouze do 30. 6. 2021 on-line!

Zdroj: EFSA