Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Aspekty bezpečnosti potravin v integrovaných potravinových systémech do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Aspekty bezpečnosti potravin v integrovaných potravinových systémech

Vydáno: 29.6.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
Letní škola Parmské univerzity a EFSA

Letní škola v Parmě v roce 2021, kterou pořádají Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Univerzita v Parmě, Škola pokročilých studií o potravinách a výživě a Katolická univerzita Nejsvětějšího srdce, poskytne začínajícím výzkumným pracovníkům příležitost učit se od nejvýznamnějších odborníků v oblasti analýzy potravinových systémů a případových studií. Význam otázek bezpečnosti potravin spolu s technologickými inovacemi a nezbytnou úpravou postupů hodnocení rizik bude řešen v rámci transformace potravinových systémů zahrnující komplexní interakce a zpětné vazby mezi biofyzikálními, politickými a socioekonomickými faktory.

Tyto složité otázky a interakce je třeba řešit pomocí multidisciplinárních přístupů a přístupů s více zúčastněnými stranami, které kombinují zdroje a odborné znalosti různých kategorií zúčastněných stran. Témata letní školy se budou zabývat třemi různými oblastmi:
- vědecky zaměřená perspektiva: jak změny v potravinových systémech způsobené různými faktory (např. změnou klimatu, novými trendy spotřeby, novými technologiemi atd.) mohou vést k výskytu nových nebezpečí a vystavit občany/spotřebitele novým rizikům;
- perspektiva zaměřená na spotřebitele: klade hlavní důraz na spotřebu potravin, měnící se chování spotřebitelů, jejich postoje a vnímání rizik a jejich dopad na dynamiku potravinových systémů;
- systémově orientovaná perspektiva: zaměřuje se na otázky řízení a faktory ovlivňující bezpečnost potravin, včetně řízení rizik.

Letní škola v Parmě v roce 2021 bude organizována na základě tří případových studií:

Případová studie 1: Biodiverzita a environmentální bezpečnost. Toto zasedání použije jako hlavní příklad případ včel a rozšíří jej na další ekosystémové služby, aby demonstrovalo rozměry biologické rozmanitosti a environmentální bezpečnosti.

Případová studie 2: Směsi chemických látek. Tato případová studie se bude zabývat hodnocením rizik chemických směsí se zvláštním zaměřením na případ mykotoxinů.

Případová studie 3: Nové potraviny a technologie. Toto zasedání se bude zabývat technickými, sociálními a regulačními problémy v oblasti nových potravinářských technologií, včetně hodnocení rizik, se zaměřením také na společenské a tržní přijetí.

Akce bude organizována jako virtuální zasedání, které se bude konat 28. - 30. září 2021.

POZOR: Registrace je možná pouze do 30. 6. 2021 on-line!

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021