Bezpečnost potravin

Arzén v potravinách

Vydáno: 23. 10. 2009
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA.

Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro potraviny (EFSA–CONTAM) uveřejnil stanovisko o možném zdravotním riziku z přítomnosti arzénu – kontaminantu v potravinách.
Panel porovnával množství arzénu, které člověk příjímá z potravin a nápojů s množstvím, které způsobuje určité zdravotní problémy. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi těmito dvěma údaji byl malý nebo žádný, panel nemůže vyloučit možnost zdravotního rizika pro některé osoby. Panel proto doporučil, aby se příjem anorganického arzénu (formy, která je více toxická) snížil.
Panel však také uvedl, že se při jeho posuzování rizika vyskytly značné nejistoty. Je proto zapotřebí získat více informací o obsahu organického a anorganického arzénu v různých potravinách i o vztahu mezi výší příjmu arzénu a možnými zdravotními účinky.
Arzén je značně rozšířený kontaminant, který se vyskytuje přirozeně i jako výsledek lidské činnosti. Objevuje se v řadě různých forem (organických i anorganických). Obecná populace přijímá arzén hlavně z potravin.
Stanovisko EFSA se zaměřuje hlavně na anorganický arzén, který je často geologického původu a nachází se v podzemní vodě. Dlouhodobý příjem anorganického arzénu je spojován s řadou zdravotních problémů, např. lézemi na kůži, kardiovaskulárním onemocněním a některými formami rakoviny.
Za hlavní zdroje příjmu anorganického arzénu panel označil cereálie a výrobky z cereálií, potraviny pro speciální výživové účely (např. řasy), balenou vodu, kávu a pivo, rýži a výrobky z rýže, ryby a zeleninu.
 
Protože v současné době neexistují v Evropě harmonizované maximální koncentrace arzénu v potravinách, požádala Evropská komise EFSA, aby posoudil zdravotní rizika z přítomnosti arzénu – kontaminantu v potravinách. Vědecké stanovisko EFSA napomůže Komisi a členským státům v dalším postupu.
Panel pro kontaminanty pracuje v poslední době na řadě stanovisek týkajících se kovů jako je arzén, které se nacházejí v potravinách jako kontaminanty. Stanovisko ke kadmiu a uranu bylo publikováno počátkem roku 2009. Vydání stanoviska k olovu se očekává během příštích měsíců. Vědecké stanovisko EFSA k arzénu je v příloze.
 
Příloha: Scientific Opinion on Arsenic in Food (pdf, 1,3 MB, 198 stran)
 
Zdroj: EFSA