Bezpečnost potravin

Aromatický izoprén může být karcinogenní

Vydáno: 1. 3. 2008
Autor:

EFSA prověřuje nezávadnost 2 800 aromat a zatím vyloučila ze seznamu 2-methyl-1,3-butadien, který se však stejně nepoužívá.

Úřad EFSA prověřuje nezávadnost 2 800 aromatizujících látek z hlediska jejich použití do potravin a předpokládá, že úkol bude splněn do dubna 2008. Látky jsou rozděleny do 48 skupin podle chemické podstaty. Jsou zapotřebí novější informace ohledně skutečného příjmu, absorpce, metabolismu a toxicity, než jsou ty, které byly k dispozici v době původního schválení jednotlivých látek. Proto se EFSA obrací na průmysl s požadavkem na získávání dalších podkladů. 
S jistotou již lze říci, že látku o 2-methyl-1,3-butadien (izopren) nelze podle stanoviska EFSA zařadit na pozitivní seznam látek přípustných do potravin kvůli genotoxicitě a karcinogennímu účinku zjištěnému na zvířatech. Izoprén je uhlovodík, který je široce používaný v průmyslu, sice figuroval na seznamu přípustných látek, ale ve skutečnosti nebyl do potravin používán.
Z hlediska genotoxicity je nutno prověřit skupinu 347 aromatických látek (alfa- a beta-nenasycené aldehydy nebo ketony). Předpoklad tohoto negativního účinku vyhází z chemické struktury těchto látek a z výsledků dosud neprověřených studií.
EU Food Law, 333, 2008, s. 13