Bezpečnost potravin

Aplikace nanotechnologie v potravinářství

Vydáno: 11. 1. 2008
Autor:

Informační přehled o aktivitách v oblasti nanotechnologie se speciálním zaměřením na agropotravinářský sektor, zvláště pak potravinářský průmysl.

Nanotechnologie – vytváření částic nanorozměrů a manipulace s těmito nanočásticemi – se považuje za jeden z nejbouřlivěji se rozvíjejících oborů lidské činnost. Existuje názor, že nanotechnologie představuje revoluci v agro-potravinářském sektoru. Mnoho zemí investuje do výzkumu a především pak do praktického využití nanotechnologie velké finanční prostředky a očekává, že jim tyto investice zajistí vedoucí postavení na trhu. Ačkoliv dosud není vždy zcela objasněna bezpečnost produktů získaných pomocí nanotechnologie, na trhu již existuje řada výrobků, při jejichž výrobě byla nanotechnologie použita. Některé firmy, zvláště v Asii, z reklamních důvodů zdůrazňují aplikaci nanotechnologie ve výrobě. Propagace této technologie má navozovat, že výrobky mají výjimečné pozitivní vlastnosti. To však nemusí vždy odpovídat skutečnosti jak z hlediska použité technologie, tak z hlediska vlastností výrobků. Vzhledem k chybějící legislativě řada firem aplikaci nanotechnologie ve výrobě raději neuvádí. Důvodem jsou nevyjasněné otázky bezpečnosti výrobků jak pro spotřebitele, tak i pro životní prostředí. Tato situace vede k tomu, že přibývá mezinárodních akcí, na kterých se vedle potenciálních dalších aplikací nanotechnologie v agro-potravinářském sektoru diskutuje o bezpečnosti této technologie.
V příloze je k dispozici informační přehled, ve kterém jsou shrnuty informace od definic, terminologie, výzkumných a komerčních aktivit až po bezpečnost a legislativu.
 
Příloha: Aplikace nanotechnologie v potravinářství (pdf, 1,4 MB, 83 stran)