Bezpečnost potravin

Antiobezitní účinky lipidů z hnědé mořské řasy

Vydáno: 6. 4. 2011
Autor:

Antiobezitní účinky se přisuzují fukoxantinu v řase.

Na japonském ostrově Hokkaido se ročně vyprodukuje asi 30–40 tisíc tun odpadu ze zpracování hřebenatek (mušlí). Vnitřnosti hřebenatek, které obsahují zvýšené hladiny těžkých kovů, se považují za vážné riziko pro životní prostředí. Vnitřnosti hřebenatek obsahují také velké množství fosfolipidů. Fosfolipidy z hřebenatek jsou bohaté na n-3 polynenasycené mastné kyseliny (n-3 PUFA), např. EPA a DHA. Uvedené mastné kyseliny mají řadu pozitivních účinků na zdraví lidí i zvířat. Uvádí se např. zlepšení metabolismu lipidů, prevence koronárního onemocnění srdce, snížení zánětlivých procesů, ale i snížení adipozity (otylosti) u zvířat krmených stravou s vysokým obsahem tuku.
Zjistilo se, že ke zlepšení metabolismu lipidů dochází při konzumaci lipidů z Undaria pinnatifida (hnědé mořské řady). Byly získány důkazy in vivo a in vitro o antiobezitním účinku lipidů z této řasy. Tento účinek se přisuzuje fukoxantinu a jeho metabolitům v lipidech Undaria pinnatifida.
Na základě získaných poznatků výzkumníci v Japonsku vyvinuli kapsle obsahující fosfolipidy z hřebenatky bohaté na n-3 PUFA, do kterých byly začleněny fosfolipidy z Undaria pinnatifida obsahující fukoxantin. Antiobezitní účinek kapslí se ověřoval na modelových zvířatech.
Zjistilo se, že aplikace kapslí obsahujících samotné fosfolipidy z hnědé řasy nebo fosfolipidy z řasy a hřebenatky (aplikace fosfolipidů prostřednictvím pitné vody) vedla k významnému snížení hmotnosti ve srovnání s kontrolní skupinou. Ze studie vyplynulo, že přídavek fosfolipidů z hnědé mořské řasy do fosfolipidů z hřebenatky pomocí zapouzdřování vede k dalšímu zvýšení antiobezitních účinků těchto bioaktivních lipidů. 
Zdroj: Journal of Food Science 76, 2011, č. 1, s. H2–H6
Objednávka kopie článku