Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence: připomínkové řízení

Vydáno: 18. 3. 2010
Autor:

Veřejná diskuse k pracovnímu dokumentu Evropské komise o antimikrobiální rezistenci probíhá do 31.3.2010.

Mezi antimikrobiální prostředky patří:
– humánní a veterinární léky,
– dezinfekční prostředky,
– antiseptika,
– hygienické prostředky.
Antimikrobiální rezistence (AMR) je zdravotní problém, který se týká humánního i nehumánního používání antimikrobiálních prostředků.
Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) přijala závěry k AMR, ve kterých vyzývá mimo jiného, aby Komise podporovala spolupráci mezi všemi generálními ředitelstvími a příslušnými institucemi a aby podporovala spolupráci mezi členskými státy ve všech aspektech AMR. Jde o humánní a veterinární medicínu, rezidua životního prostředí a možný příspěvek biocidů k výskytu AMR.
Snižováním rychlosti, kterou se zavádějí nové skupiny antimikrobiálních léčebných prostředků na trh, se management (řízení) a prevence AMR stává během posledních desetiletích obtížnější.
Evropská komise uveřejnila pracovní dokument o AMR (viz příloha 1), který obsahuje následující kapitoly:
1. Úvod
2. Definice problému
3. Monitorovací aktivity
4. Posouzení rizika
5. Řízení rizika
6. Komunikace
7. Globální link: Zapojení do mezinárodních aktivit
8. Inovace a výzkumné aktivity zaměřené na AMR
9. Závěry

Evropské středisko pro prevenci a regulaci nemocí (ECDC), Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropská agentura pro léčiva (EMEA) a Vědecký výbor pro nově se objevující a nově identifikovaná zdravotní rizika (SCENIHR) Evropské komise uveřejnily společné vědecké stanovisko k AMR, které se zaměřuje na infekce přenášené ze zvířat a potravin na lidi (zoonózy). Toto stanovisko (viz příloha 2) poskytuje užitečné základní informace.
K pracovnímu dokumentu Evropské komise probíhá od ledna do konce března 2010 veřejná diskuse. Připomínky se zasílají na adresu: SANCO-CONSULT-E2@ec.europa.eu. Více informací je k dispozici na stránkách Evropské komise.