Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence jako biologické riziko z potravin

Vydáno: 12. 9. 2008
Autor:

Stanovisko vědeckého panelu pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ).

EFSA požádal svůj vědecký panel pro biologická rizika (BIOHAZ), aby určil z hlediska veřejného zdraví, v jakém rozsahu jsou potraviny zdrojem bakterií rezistentních vůči antimikrobiálním prostředkům (AMR) nebo genů antimikrobiální rezistence z bakterií. Na základě stanoviska BIOHAZ se zváží rizika a přijmou se případná regulační opatření ke snížení expozice.
 
Podle BIOHAZ je v současné době obtížné určit rozsah expozice AMR bakteriím a úloha potravin v transferu genů rezistence není dostatečně studována. Přesto bakterie z potravin ukazují na rostoucí rezistenci k antimikrobiálním prostředkům pro humánní a veterinární účely. Jakékoliv další šíření rezistence mezi bakteriemi v potravinách bude mít pravděpodobně vliv na expozici člověka.
Rezistentní salmonela kontaminuje hlavně drůbeží maso, vejce, vepřové a hovězí maso. U kampylobakteru je to hlavně kontaminované drůbeží maso. Dobytek je hlavním zdrojem VTEC (verotoxigenní Escherichia coli). Rezistentní kmeny se usidlují u člověka častěji prostřednictvím kontaminovaného hovězího masa než jiných potravin. Potraviny živočišného původu jsou potenciálním zdrojem meticillin-rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA). MRSA z potravin tak může představovat nově se objevující problém. Potraviny jsou také důležitým zdrojem humánních infekcí způsobených rezistentní Shigella spp. a Vibrio spp.
Úplné stanovisko BIOHAZ je k dispozici v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA