Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence: aktivity Evropské komise

Vydáno: 20. 11. 2009
Autor:

Komise uveřejnila pracovní dokument, který má sloužit expertům jako podklad pro diskuse k problematice AMR.

Mezi antimikrobiální prostředky patří humánní a veterinární léčiva, dezinfekční prostředky, antiseptika a hygienické přípravky. Antimikrobiální rezistence (AMR) je zdravotní problém, který souvisí s humánním i nehumánním používáním antimikrobiálních prostředků.
Dne 10. června 2008 bylo v rámci EU schváleno, aby jednotlivá generální ředitelství Evropské komise a příslušné instituce podporovaly spolupráci mezi členskými státy ve všech oblastech týkajících se AMR.
AMR se dává do souvislosti s používáním humánních a veterinárních léků, rezidui v životním prostředí a podílejí se na ní pravděpodobně i biocidy. Řídit a zamezovat AMR se stalo během posledních desetiletí obtížnější, neboť se snižuje rychlost zavádění nových skupin antimikrobiálních léčebných prostředků na trh.

Evropská komise uveřejnila dne 18.11.2009 pracovní dokument týkající se AMR (viz příloha). Účelem tohoto dokumentu je:

– podat přehled o probíhajících aktivitách v EU týkajících se AMR,
– iniciovat diskusi o AMR, aby se určily možné oblasti, kde je třeba zasáhnout.
 
Uvedený dokument je pracovní verze, která má sloužit k diskusím zainteresovaných subjektů. Nejde o oficiální stanovisko Komise.
 
Obsah dokumentu:
– Definice problému
– Monitorovací aktivity
– Posouzení rizika
– Řízení rizika
– Komunikace
– Zapojení do mezinárodních aktivit
– Inovační a výzkumné aktivity zaměřené na AMR
– Závěry

Dokument dochází k závěru, že určitého pokroku se sice dosáhlo, ale další zásahy jsou třeba, aby se zlepšilo posuzování a řízení AMR.