Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence a prostředí výroby potravin: zdroje a možnosti kontroly

Vydáno: 16. 6. 2021
Autor: KM EFSA

Stanovisko EFSA k problematice výskytu a šíření AMR při výrobě potravin

Statková hnojiva, zavlažování a voda jsou nejvýznamnějšími zdroji antimikrobiální rezistence (AMR) v potravinách rostlinného původu a/nebo akvakultuře. U suchozemské živočišné výroby jsou potenciálními zdroji krmivo, lidé, voda, vzduch nebo prach, půda, divoká zvířata, hlodavci, členovci a zařízení, říká EFSA.

Odborníci EFSA poprvé posoudili roli prostředí výroby potravin na výskyt a rozšiřování AMR. Identifikovali hlavní zdroje AMR bakterií a genů, ačkoliv data neumožnila kvantifikaci specifického příspěvku jednotlivých zdrojů k tomuto globálnímu problému.

EFSA identifikoval rezistentní bakterie a geny nejvýznamnější z pohledu lidského zdraví, které mohou být přenášeny v rámci potravinového řetězce, a provedl rešerši odborné literatury, aby popsal jejich výskyt v environmentálních zdrojích.

Opatření k omezení výskytu a šíření rezistence v prostředí výroby potravin zahrnují snížení kontaminace hnojiv, vody a krmiva fekálními mikroorganismy a důsledné dodržování správné hygienické praxe. Odborníci také vydali doporučení pro priority v oblasti výzkumu, které by měly přispět k zacelení mezer v datech a tím napomoci manažerům rizika v EU k implementaci Akčního plánu EU proti antimikrobiální rezistenci.

Při přípravě tohoto stanoviska EFSA úzce spolupracoval s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Zdroj: EFSA