Bezpečnost potravin

Antimikrobiální rezistence (AMR)

Vydáno: 27. 2. 2008
Autor:

Jsou k dispozici prezentace, které zazněly na konferenci (Brusel, 17. ledna 2008) k problematice AMR.

Dne 17. ledna 2008 se uskutečnil v Bruselu (Belgie) seminář věnovaný problematice rezistence vůči mikroorganismům, který organizovalo GŘ zdraví a ochrany spotřebitele (DG Sanco). Cílem tohoto semináře bylo:
– zmapovat probíhající aktivity a získat tak přehled o pokroku a problémech v této oblasti;
– umožnit setkání hlavních aktérů v problematice antimikrobiální rezistence (AMR);
– identifikovat potřeby pro zajištění lepší koordinace a dalších postupů. Zvláště identifikovat oblasti, na které by se měl zaměřit budoucí výzkum.
 
Výsledek zasedání shrnul Robert Madelin, generální ředitel DG Sanco. Konstatoval, že problematika AMR se objevila před více než deseti lety a vedla k četným iniciativám. AMR však nabývá na významu, neboť překračuje hranice a stává se celosvětovým problémem. EU chce během příštích dvou let přijmout taková politická opatření, která povedou ke zvrácení tohoto vývoje. Pro dosažení tohoto cíle by se měly posilovat vazby a kontakty mezi všemi relevantními subjekty a podporovat spolupráce tak, aby se zamezilo duplicitě aktivit.
K dispozici je souhrnná zpráva a prezentace, které na konferenci zazněly.
 
Prezentace DG Sanco (GŘ zdraví a ochrany spotřebitele)
Prezentace CRL (Referenční laboratoře Společenství pro problematiku AMR)
Prezentace EFSA (Evropského úřadu pro bezpečnost potravin)
Prezentace EMEA (Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků)
Prezentace DG Environment (GŘ životního prostředí)
Prezentace JRC (GŘ: Společného výzkumného střediska)
Prezentace OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat)
Prezentace DG Research (GŘ výzkumu)
Prezentace SCENIHR (Vědeckého výboru pro vznikající a nově identifikovaná zdravotní rizika)
Prezentace ECDC (Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí)