Bezpečnost potravin

Ani suché maso z 3. zemí

Vydáno: 29. 4. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.4.2010.

Nejen „nešikovné maso“ musí pryč, ale i sušené maso. Podle nařízení Komise (ES) č. 206/2009 nesmějí cestující přivážet ze třetích zemí do EU v neobchodním styku maso ani masné výrobky, přičemž tento zákaz se vztahuje samozřejmě i na maso sušené. Výjimka platí pouze pro Chorvatsko, Faerské ostrovy, Grónsko a Island, odkud je možné dovážet pro osobní spotřebu maso a masné výrobky včetně sušeného masa. Dovážené množství však nesmí převýšit 10 kg na osobu. Nařízení se dále nevztahuje na veškeré zásilky produktů živočišného původu pro osobní spotřebu z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

Ti, kdo se vracejí ze třetích zemí, jsou o tom, co se smí a co se nesmí dovážet, informováni na letištích, a to formou názorných plakátů. Je tomu tak na všech mezinárodních letištích členských zemí EU. Kromě toho jsou kompletní informace vyvěšeny i na www.svscr.cz.

Pravidla dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu se přitom nevztahují pouze na zásilky, které jsou dováženy v osobních zavazadlech cestujících, ale platí ve stejné míře i pro zásilky, které se objednávají ze třetích zemí prostřednictvím pošty nebo kurýrních služeb.

V poslední době jsme se setkali s případy, kdy se adresáti divili, že jim poštou nebo kurýrní službou nedošlo objednané sušené maso, například z USA.

Všechny zásilky jsou totiž na vstupu do EU kontrolovány zaměstnanci celních úřadů, kteří zjišťují, zda jsou zásilky v souladu s uvedeným nařízením. Pokud ne, zásilka nemůže být propuštěna na území EU a podléhá likvidaci.

Považujeme proto za vhodné upozornit na to, že zakázaným neobchodním dovozem se rozumí i zasílání nepovolených komodit (potravin živočišného původu) poštou nebo kurýrní službou.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR