Bezpečnost potravin

Ani sardinky s kadmiem, ani tresčí játra s dioxiny!

Vydáno: 30. 4. 2009
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30.4.2009.

Veterinární inspektoři ve Zlínském kraji prokázali ve čtyřech z šesti šarží marockých sardinek nadlimitní množství kadmia. Nyní jsou stanovány z trhu. A ve Středočeském kraji kvůli nadlimitnímu množství dioxinů se stahuje jedna šarže polských tresčích jater.

Státní veterinární správa ČR již informovala o obou zjištěných případech ostatní členské země prostřednictvím systému rychlého varování RASFF.

Podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 je limit pro kadmium 0,1mg/kg. A v marockých sardinkách v rostlinném oleji byly naměřené hodnoty 0,256 mg/kg;  0,190 mg/kg; 0,170mg/kg a  0,139mg/kg. Dvě šarže ze zásilky byly pořádku, tudíž nyní se stahují závadné čtyři. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj.

Pokud jde o dioxiny, tak limit pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým účinkem je podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro rybí játra 25pg/g. A laboratorní vyšetření v polských tresčích játrech ve vlastním oleji prokázalo 39,7 pg/g. Tento výrobek je v současné době stahován z trhu. Jde o zásilku celkem 2 779 kg. Případ řeší Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj.

Lze zopakovat, že obě závadné zásilky nesmí být uvedeny do oběhu, to znamená, že se stahují, a budou buď vráceny zpět dovozci, popřípadě na jeho náklady tzv. neškodně odstraněny, tj. zlikvidovány.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.