Bezpečnost potravin

ANF: Asia Nano Forum

Vydáno: 15. 11. 2007
Autor: pospisilova

Jde o síť 13 rychle se rozvíjejících ekonomik v Asii a Pacifiku vytvořenou pro problematiku nanotechnologie.

Asia Nano Forum (ANF) je uskupení 13 ekonomik v oblasti Asie a Pacifiku, jehož záměrem je podpora výzkumu, vývoje a industrializace nanotechnologie, což má vést v konečném důsledku ku prospěchu každé ze zúčastněných ekonomik.
Činnost ANF byla zahájena na Asia Nano Forum summitu (ANFoS2004), který se konal ve dnech 10.–11. května 2004 v Phuketu (Thajsko). Síť ANF koordinují v jednotlivých zúčastněných ekonomikách vládní organizace, přední pracoviště pro V&V nebo národní úřadovny pro koordinaci nanotechnologie. Přehled členů tvořících síť ANF včetně koordinátorů za jednotlivé ekonomiky je uveden v tabulce.
 
Tabulka: Členové a koordinátoři sítě ANF
 
Člen
Koordinátor
Austrálie
Australian Commonwealth Scientific and Research Organization (CSIRO)
Čína
Chinese Academy of Science (CAS)
Hongkong
University of Science and Technology (HKUST)
Indie
Department of Science and Technology (DST)
Indonésie
Mochtar Riady Center for Nanotechnology and Bioengineering (MRCNB)
Japonsko
National Institute of Advanced Science and Technology (AIST)
Malajsie
University Teknologi Malaysia
Nový Zéland
MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology
Singapore
National University of Singapore (NUS)
Jižní Korea
Korean Nanotechnology Researchers Society (KNoTRS)
Tchaj-wan
Taiwan Office of National Science and Technology Program for Nanocience and Nanotechnology
Thajsko
National Nanotechnology Center (NANOTEC)
Vietnam
Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)
 
V rámci fungování sítě ANF bylo zahájeno vydávání zpravodaje (Asia Nano Forum Newsletter). První číslo, které právě vyšlo, je v příloze.
 
Příloha: Asia Nano Forum Newsletter Issue no. 1 (listopad 2007)
 
V síti ANF lze velmi jednoduše sledovat aktivity jednotlivých členů. Kliknutím na příslušného člena v ANF Network (lišta vlevo) se objeví přehled aktualit a akcí, které souvisejí s příslušným členem (lišta vpravo) i podrobné informace o příslušném členu (ekonomice, zemi), např. vládní programy, klíčová pracoviště zabývající se nanovědou a nanotechnologií aj. V síti lze rovněž vyhledávat.
Partnerem ANF je Nanoforum (NF) – Evropská informační brána pro nanotechnologii. V rámci NF je vydáván zpravodaj (Nanoforum Newsletter) od prosince 2005.
 
Zdroj: Nanoforum Newsletter No. 24 (listopad 2007)