Bezpečnost potravin

Analýza chlupů zvířat ke zvýšení účinnosti veterinární kontroly

Vydáno: 24. 5. 2007
Autor: pospisilova

Analýza chlupů umožňuje zjistit aplikaci sulfomethazinu u telat a prasat déle než běžnou kontrolou tkání.

Sulfonamidy tvoří důležitou skupinu syntetických látek s antibakteriálními účinky. Používají se jako léčiva na farmách. Použití sulfonamidů do krmiv k podpoře růstu a ke zvýšení produkce potravin je povoleno v USA, ale v rámci EU je zakázáno. Již před řadou let vědecká obec varovala před nadměrným používáním sulfonamidů i jiných antimikrobiálních prostředků, neboť se jejich používáním podporuje vývoj antimikrobiální rezistence.
O sulfomethazinu (SMZ), který je jedním ze sulfonamidů, se zjistilo, že indukuje u hlodavců vznik nádorů štítné žlázy. Nepovolené nebo nesprávné používání sulfonamidů může vést k tomu, že se v jedlých částech užitkových zvířat nacházejí rezidua těchto látek, což představuje velké zdravotní riziko pro konzumenty (toxické a alergické účinky). Pro sulfonamidy byly stanoveny v některých zemích maximální koncentrace reziduí (MRL) v jedlých živočišných tkáních nebo v potravinách (Codex Alimentarius 2006; US FDA 2006; EU 1990). MRL představuje zbytkovou koncentraci léku, která ještě nevyvolává u spotřebitele toxické účinky. MRL pro SMZ byla stanovena na 100 µg/kg u všech živočišných druhů a tkání (EU 1990). Při oficiální kontrole kusů na jatkách se ke kontrole odebírají obvykle vzorky masa, ledvin, tuku a jater.
Analýza chlupů se nověji považuje za účinný prostředek detekce zakázaných léků, např. anabolických hormonů. Lze také využít ke kontrole podávání sloučenin povolených pouze pro terapeutické účely (kortikosteroidy, antibiotika) a výhradně předepisovaných veterinární službou.
Analýzou chlupů dostihových koní, telat a prasat se zjistila rezidua sulfonamidu i několik měsíců po jejich aplikaci. U dostihových koní byl zjištěn vztah mezi aplikovanou dávkou a reziduálním množství v chlupech.
Výzkumníci ve Španělsku se zaměřili na porovnání reziduálních koncentrací SMZ v jedlých tkáních (játra a svalovina) a v chlupech prasat a telat, která obdržela jeho farmakologickou dávku během chovu. Vlivy různých faktorů (např. pigmentace chlupů, interval mezi aplikací léku a odběrem vzorku) na akumulaci SMZ ve vzorcích chlupů byly také stanoveny, aby se posoudila vhodnost analýzy chlupů jako doplňkového prostředku oficiálního monitorování reziduí.
Po aplikaci SMZ se ve vzorcích chlupů telat zjistil obsah této látky až ve výši 84,7 mg/kg, přičemž SMZ měl významný vliv na pigmentaci chlupů. Vysoká koncentrace výchozího léku (parent drug) byla zaznamenávána po dobu čtyř týdnů po aplikaci, kdy rezidua SMZ již nebyla zjištěna v příslušných jedlých tkáních. Také u chlupů prasat došlo k akumulaci reziduí SMZ až do výše 40,5 mg/kg, což je více než množství stanovené na jatkách v příslušných vzorcích svaloviny a jater.
Analýza chlupů se tak jeví jako vhodný prostředek ke zvyšování účinnosti kontrol a tím i bezpečnosti potravin.