Bezpečnost potravin

Američtí farmáři se obávají nárůstu škodlivých organismů

Vydáno: 31. 12. 2008
Autor:

Zpráva vypracovaná pro ministerstvo zemědělství USA Národním centrem pro atmosférický výzkum uvádí důsledky klimatických změn na pěstování kulturních rostlin.

Farmáře v USA čekají v důsledku klimatických změn ztráty na výnosech a vyšší náklady. To vyplývá ze zprávy vypracované pro ministerstvo zemědělství USA Národním centrem pro atmosférický výzkum (NCAR). Podle této zprávy se farmáři musí připravit na rostoucí tlak škodlivých organismů, protože například mnoho plevelných druhů postupuje na americkém kontinentu dále na sever a reaguje na stoupající obsah oxidu uhličitého v ovzduší lépe než významné tržní plodiny, jako např. kukuřice.
S rozšířením plevelů ztratí v příštích desetiletích glyfosát jako nejpoužívanější herbicid ve Spojených státech svou účinnost. Glyfosát se prodává jako totální herbicid pod ochrannou známkou Roundup. Kromě vyššího obsahu CO2 v ovzduší, který by mohl podporovat růst rostlin, počítají autoři zprávy již v příštích desetiletích s citelným dopadem oteplování na nejvýznamnější kulturní rostliny. Za předpokladu, že v následujících třiceti letech stoupne teplota o 1,2 °C, klesnou výnosy kukuřice o 3 %. U pšenice by měl být pozitivní efekt hnojení CO2 na jedné straně a negativní efekt oteplování půdy na straně druhé zhruba v rovnováze. Jinak to bude pravděpodobně vypadat u sóji – v důsledku oteplení o 1,2 °C se na středovýchodě počítá se zvýšením výnosů téměř o 10 %. V mírném pásu, například v severní Evropě a v Rusku, se díky prodloužení vegetační periody a vyššímu obsahu CO2 v ovzduší v souvislosti se změnou klimatu očekává pozitivní vliv na výnosy polních plodin.