Bezpečnost potravin

Americký systém pro rychlé stažení výrobku z trhu

Vydáno: 10. 11. 2009
Autor:

Food Market Institute zavedl do provozu zdokonalený on-line systém komunikace při stahování výrobku z trhu v USA s označením „Rapid Recall Exchange“.

Food Marketing Institute (FMI) ve Washingtonu zdokonalil dosavadní systém Product Recall Portal (PRP) informující o produktech stahovaných z trhu, který nahradil on-line systémem RRE (Rapid Recall Exchange). Zásadní podíl na změně má společnost GSI U. S.
Již dosavadní systém PRP umožňoval firmám zajišťujícím stahování výrobku zaslat informaci přímo distributorům, velkoobchodníkům a stravovacím organizacím prostřednictvím internetu. Nový systém splňuje stejný úkol, ale lépe.Umožňuje rychlou identifikaci produktu pomocí čárového kódu, současně dodá všechny další potřebné informace, a to velmi rychle, a z hlediska zadavatele informace je záležitost usnadněna jednoduchým formulářem. Data jsou importována z Excelu. Uživatelské prostředí je intuitivnější z hlediska uživatele.

Stahování z trhu – třída I – je jako základní informace rozesíláno všem uživatelům systému. Systém má možnost zjisti, kdo zprávu obdržel a otevřel.

Zadavatel informace vyplní

–         základní informaci včetně identifikačního čísla přiděleného úřadem FDA (Case Safety Report Number – ICSR),
–         výrobní podnik včetně jeho umístění,
–         informace o výrobku,
–         zvláštní instrukce pro zacházení s výrobkem,
–         kontakt na výrobce.

Dvě osoby musí toto zadání ověřit z hlediska správnosti a přesnosti.

FMI poskytl bezplatnou registraci firmám, které se do systému včas přihlásí.

Systém znamená krok kupředu v komunikaci mezi zúčastněnými subjekty s cílem zlepšení ochrany spotřebitele.¨

Food Bussiness News, 5, 2009, č. 16, s. 1, 8