Bezpečnost potravin

Alkoholické nápoje a prostprandiální glykémie

Vydáno: 24. 11. 2008
Autor:

Studie v Sydney potvrdila vliv piva, vína a ginu na potlačením vytváření glukózy po jídle, což je rizikový faktor kardiovaskulárních chorob. Vysvětluje to vliv mírného příjmu alkoholu na snížení rizika.

Na univerzitě v Sydney byly zpracovány studie zaměřené na zjištění vlivu alkoholických nápojů na hladinu glukózy bezprostředně po jídle. Účastníky studie byli zdraví studenti, nekuřáci, bez výskytu diabetu v rodině. Byl porovnáván vliv piva, vína a ginu na hladinu glukózy samostatně nebo v kombinaci s a) konzumací bílého chleba, b) příjmem vody a bílého chleba, c) příjmem vody hodinu před jídlem.
Pokud se vezme stejné energetické množství chleba a piva, dosáhne se v případě chleba dvojnásobné hladiny glukózy. Z vína a ginu se vytvoří nepatrné množství glukózy. Sice by se dalo očekávat, že pivo bude mít vliv na vzestup hladiny glukózy, pokud bude přijímáno společně se sacharidickou potravinou, ale ukázalo se, že konzumace všech tří alkoholických nápojů společně s chlebem způsobí snížení hladiny glukózy proti hodnotě po konzumaci chleba s vodou. Je tedy zřejmé, že alkohol má rychlý hypoglykemický efekt, který působí proti procesu absorpce glukózy z přijatého materiálu, a tím snižuje celkovou glykemickou odezvu. Největší vliv na snížení glukózy má víno (snižuje hladinu o 37 %). Pokud byly alkoholické nápoje přijímány před jídlem měly opět na rozdíl od vody vliv na snížení hladiny glukózy.
Tento jev lze vysvětlit tím, že etanol je schopen potlačovat fyziologicky produkci glukózy a uvolňování z jater. Alkohol také mírně zlepšuje okamžitou citlivost k inzulinu. Příjem alkoholických nápojů v této studii měl za následek nepatrně nižší hladinou inzulinu.
Zvýšený metabolismus glukózy je tedy zdůvodněn alkoholem. A protože postprandiální hladina glukózy je nezávislým rizikovým faktorem srdečně-cévních onemocnění, může mírný příjem alkoholu snížit riziko jejich výskytu.