Bezpečnost potravin

Alkohol a zdraví

Vydáno: 20. 1. 2009
Autor: berankova1

Alkohol a zdraví ve světle současných vědeckých výzkumů

Nejnovější výzkumy potvrzují závěry vědeckých zkoumání, že rozumná konzumace alkoholu pozitivně ovlivňuje fyzickou a duševní kondici zdravého člověka. Ve srovnání s abstinenty jsou ti, kteří dodržují relativně bezpečnou dávku konzumace alkoholu (pro zdravou populaci v rozmezí 20-40 g alkoholu za den, např. 0,5-1 l piva denně u mužů, u žen 0,3-0,6 l), méně náchylní např. na kardiovaskulární onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí současné populace (Podílí se na všech úmrtích naší populace 54%).  Pokud se spotřeba alkoholu pohybuje v uvedeném rozmezí, u zdravých jedinců dochází ke zvýšení sérové koncentrace HDL cholesterolu, což vede k poklesu krevního tlaku v důsledku rozšíření cév, změn vodního a minerálového hospodářství a snížení srážlivosti krve. Po požití piva se snižuje hladina krevního cukru a dochází např. ke zvýšení citlivosti na inzulin, ke snížení frekvence infekcí apod.
Na druhé straně má však nadměrná konzumace alkoholu negativní účinky na lidské zdraví. Projevuje se rizikovým chováním pod vlivem alkoholu, např. při řízení motorových vozidel. Je zajímavé, že se při zkoumání výše spotřební daně a konzumace alkoholu na vzorku 27 evropských zemí ukázalo, že neexistuje žádná korelace mezi zdaněním alkoholu a jeho spotřebou.

Další informace naleznete na internetových stránkách Českého svazu pivovarů a sladoven www.cspas.cz

Potravinářský zpravodaj, 2009, č.1, s.17
Další čísla Potravinářského zpravodaje zde