Bezpečnost potravin

Alginátové přípravky k stimulaci růstu rostlin?

Vydáno: 14. 1. 2009
Autor:

Nové, rozsáhlé pokusy zkoumající účinky extraktů z řas v obilovinách, bramborách a kukuřici ukázaly, že jejich aplikací nelze dosáhnout pozitivního výnosového efektu.

Přípravky z řas používané k hnojení jsou pokládány za pomocné půdní látky a stimulátory růstu rostlin. Jak ale informoval Dr. Hartmut Kolbe ze Saského zemského úřadu pro zemědělství, nové, rozsáhlé pokusy zkoumající účinky extraktů z řas v obilovinách, bramborách a kukuřici ukázaly, že jejich aplikací nelze dosáhnout pozitivního výnosového efektu.