Bezpečnost potravin

Alfa-cyklodextrin jako vláknina stravy

Vydáno: 5. 9. 2007
Autor: pospisilova

Stanovisko EFSA k bezpečnosti alfa-cyklodextrinu ve funkci přísady nového typu.

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-NDA) posuzoval žádost firmy Bioresco o povolení uvést na trh alfa-cyklodextrin (alfa-CD) jakožto přísadu nového typu, která se bude přidávat do různých potravin (pekařské výroby, nápoje, RTE cereální snídaně a jiné výrobky na bázi zrnin, jogurty a jiné mléčné výrobky, snacky, polévky, cukrovinky), ve kterých bude fungovat jako vláknina stravy.
Alfa-CD je neredukující cyklický sacharid, který obsahuje šest glukopyranosylových jednotek spojených alfa-1,4 vazbou. Vyrábí se ze ztekuceného škrobu potravinářské kvality pomocí enzymu alfa-cyklodextringlukosyltransferáza (alfa-CGTasa). Během výrobního procesu se přidává 1-dekanol, vytvoří se nerozpustný komplex s alfa-CD, ze kterého se následně získává alfa-CD jako bílý krystalický prášek po uvolnění 1-dekanolu destilací s vodní parou. Podle předložené specifikace je obsah alfa-CD > 98 %.
Po konzumaci je alfa-CD rezistentní vůči trávicím enzymům a během průchodu tenkým střevem se příliš nehydrolyzuje. Velmi malá část alfa-CD (< 1 %) se absorbuje a vylučuje s močí. Asi 99 % se dostává do tlustého střeva, kde se kruh alfa-CD působením mikrobiálních enzymů snadno otevírá. Vzniklé lineární malto-oligosacharidy se pak dále hydrolyzují a fermentují na absorbovatelné a metabolizovatelné mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Obecně platí, že se alfa-CD metabolizuje stejně jako jiné nestravitelné, ale fermentovatelné sacharidy, např. rezistentní škrob nebo inulin.
Při stanovování bezpečnosti alfa-CD bral EFSA-NDA do úvahy odhad denního příjmu, který provedl žadatel, dále Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) a Úřad pro bezpečnost potravin v Austrálii a na Novém Zéladnu (FSANZ). Na základě údajů předložených žadatelem a po posouzení všech dostupných údajů došel EFSA-NDA k závěru, že není důvod k obavám z konzumace alfa-CD tak, jak ji žadatel navrhnul.
 
Žádost o schválení alfa-CD jako přísady nového typu ve funkci vlákniny stravy podal Dr. Bär, Bioresco (v zájmu Wacker Chemie) dne 19. 10. 2004. Dne 24. 8. 2005 byla žádost na základě souhlasu kompetentních orgánů v Belgii postoupena Komisi. Ta ji 28. 9. 2005 postoupila ostatním členským státům. Ze strany členských států byla zaslána k žádosti řada připomínek. Vyjádření EFSA-NDA k žádosti je v příloze.