Bezpečnost potravin

Aktuální seznam prostředků na ochranu rostlin schválených v EU

Vydáno: 27. 9. 2007
Autor: pospisilova

Online přístup k technickým a legislativním dokumentům týkajícím se jednotlivých prostředků.

Na internetových stránkách Evropské komise – GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele je uveřejněn aktuální seznam produktů na ochranu rostlin. Na uvedeném seznamu je pro každou aktivní látku k dispozici závěrečná technická hodnotící zpráva a dále legislativní dokument týkající se příslušné látky. Je zprostředkován online přístup ke všem dokumentům.