Bezpečnost potravin

Aktualizované nařízení o dovozu zemědělských produktů po havárii v Černobylu

Vydáno: 4. 8. 2008
Autor: sukova1

Nařízení 733/2008/ES zrušuje a nahrazuje nařízení 737/90/EHS. Radioaktivní kontaminace se snižuje, a tak se počítá s ukončením platnosti nařízení k 31. 3. 2010.

Nařízení 737/90/EHS ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu bylo několikrát podstatně změněno a radioaktivní kontaminace mnoha zemědělských produktů se snížila a bude se nadále snižovat až na dřívější úrovně, a proto z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti a také kvůli odstraňování zbytečných překážek obchodu bylo vydáno nové nařízení 733/2008/ES.
Nařízení se vztahuje na všechny zemědělské produkty určené k lidské spotřebě s výjimkou některých (např. laktóza vaječný albumin) pro jejichž dovoz platí zvláštní předpisy. (Příloha I uvádí zemědělské produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě a na něž se nařízení nevztahuje.)
Nejvyšší kumulovaná radioaktivita cesia 134 a 137 nesmí u vybraných mléčných výrobků a kojeneckých výrobků překročit 370 Bq/kg, a u ostatních produktů 600 Bq/kg.Trvá povinnost kontrol a vzájemného informování o případných zvýšených hodnotách.
Platnost nařízení končí dnem 31. března 2010, pokud Rada před tímto dnem nerozhodne jinak.