Bezpečnost potravin

Aktivní složky v přípravcích na ochranu rostlin

Vydáno: 17. 3. 2010
Autor:

Rozhodnutí Evropské komise a hodnotící zprávy EFSA.

Přehled rozhodnutí Komise vydaných k aktivním složkám v přípravcích na ochranu rostlin. Odpovědný za prověřování aktivních látek používaných ve výrobcích na ochranu rostlin je Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Tuto činnost provádí jednotka pro posuzování rizika z pesticidů (Pesticide Risk Assessment Peer Review Unit, PRAPeR).