Bezpečnost potravin

Aktivní a inteligentní látky v materiálech v kontaktu s potravinami

Vydáno: 17. 8. 2009
Autor:

Směrnice EFSA o “aktivních” a “inteligentních” látkách v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil směrnice (viz příloha) určené pro průmysl (výrobce), které se týkají podávání žádostí o posouzení bezpečnosti aktivních a inteligentních látek v materiálech, které jsou určeny pro kontakt s potravinami.
Obecně platí, že aktivní materiály v kontaktu s potravinami absorbují nebo uvolňují látky s cílem udržet nebo zlepšit stav balené potraviny nebo prodloužit její údržnost. Inteligentní materiály v kontaktu s potravinou monitorují stav balené potraviny nebo prostředí obklopujícího potravinu a poskytují informace o čerstvosti potraviny.
Nařízení (ES) č. 450/2009 stanovuje postup, kterým se povoluje použití nových aktivních nebo inteligentních látek v materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami. Legislativa uvádí, že výrobci požadující takovou autorizaci musí prvně poslat EFSA žádost o posouzení bezpečnosti příslušné látky/látek.
Směrnice specifikují, ke kterým hlediskům bude EFSA přihlížet při posuzování bezpečnosti aktivních nebo inteligentních látek, např. půjde o jejich toxikologické vlastnosti a rozsah, v jakém se tyto látky nebo jejich štěpné produkty mohou dostat do potravin.
Dokument rovněž uvádí typy údajů, které EFSA požaduje k tomu, aby provedl posouzení bezpečnosti, např. informace o fyzikálních nebo chemických vlastnostech příslušných látek, jak se vyrábějí a jaké je jejich zamýšlené použití.
Směrnice byly schváleny panelem pro materiály v kontaktu s potravinami (EFSA–CEF) 21.7.2009 a to po veřejném připomínkovém řízení.
 
 
Zdroj: EFSA