Bezpečnost potravin

Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin – aktuálně

Vydáno: 20. 4. 2008
Autor: berankova1

O aktivitách ICBP pro širokou veřejnost i odborníky

Na základě usnesení vlády č. 1320 ze dne 10.12.2001 vzniklo v roce 2002 Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP), a to jako součást systému zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR.

Posláním ICBP je zajišťovat komunikaci s veřejností v otázkách bezpečnosti potravin. V rámci ICBP se:

– soustřeďují informace z jednotlivých složek (vládních, nevládních a poradních) dohlížejících nad nezávadností potravin v celém potravinovém řetězci, tj. od výroby na farmách až po potravinářské výrobky u konečného spotřebitele,

– průběžně sledují nejrůznější problematiky související s kvalitou a bezpečností potravin,
– zpracovávají informace o vlivu potravin na zdraví a pohodu.

ICBP prostřednictvím svých komunikačních prostředků (internet, publikace, akce) zprostředkovává spolehlivé informace spotřebiteli, kterému tak umožňuje rychle a lépe se orientovat na trhu potravinářských výrobků.

                             
    ICBP zajišťuje:
 
1. Internetové stránky a aplikace:
   – www.bezpecnostpotravin.cz   (více zde)
   – www.viscojis.cz   (více zde)
2. Přednášky a výukové programy: 
      – naučně-zábavné programy pro děti       
3. Propagační materiály a publikace:                         
     –  propagační materiály a publikace    
                                                                                                                                                                                                                

Pozvánky na jednotlivé akce ICBP naleznete zde

  ( Potravinářství/akce/akce ICBP )