Bezpečnost potravin

Aktivity IAFP: Mezinárodní asociace pro ochranu potravin

Vydáno: 21. 9. 2007
Autor: pospisilova

Vydavatelská činnost, pořádání evropských symposií o bezpečnosti potravin. Jsou k dispozici sborníky prezentací.

Mezinárodní asociace pro ochranu potravin (International Association for Food Protection, IAFP) byla založena v roce 1911 jako nezisková asociace profesionálů působících v oblasti bezpečnosti potravin. IAFP sdružuje více než tři tisíce členů z 50 zemí, kterým poskytuje informace prostřednictvím dvou vědeckých časopisů:
Food Protection Trends (vychází od roku 1980)
Journal of Food Protection (vychází od roku 1937)
 
K dalším aktivitám IAFP patří organizování tzv. evropského symposia o bezpečnosti potravin. Dosud se konala dvě tato symposia (2005, 2006), připravuje se i v roce 2007 (říjen 2007):
 
* 1. IAFP European Symposium on Food Safety: Praha, 11.–12. října 2005
Vybrané prezentace

* 2. IAFP European Symposium on Food Safety: Barcelona, 30. listopadu – 1. prosince 2006

Symposium, které se uskutečnilo pod názvem “Inovace v managementu bezpečnosti potravin”, proběhlo ve čtyřech sekcích:
Sekce 1: Pokroky v analýze a managementu bezpečnosti potravin
Sekce 2: Inovace u potravinářských výrobků
Sekce 3: Inovace u mikrobiologických metod
Sekce 4: Nově se objevující a aktuální témata v bezpečnosti potravin
 
 
* 3. IAFP European Symposium on Food Safety: Řím, 18.–19. října 2007
Uskuteční se pod názvem “Pokroky v bezpečnosti potravin”.
 
Od svého založení organizuje IAFP každoročně zasedání. V roce 2007 se uskutečnilo na Floridě v pořadí již 94. výroční zasedání (8.–11. 7. 2007).
Podrobné informace z předcházejících ročníků jsou k dispozici zde.
Pro své členy IAFP zajišťuje vydávání IAFP Report, volně ke stažení jsou některé z dalších publikací IAFP.
IAFP publikuje mezinárodní piktogramy týkající se bezpečnosti potravin (14 obrázků) a potravinových alergenů (23 obrázků).