Bezpečnost potravin

Aktivity Evropské komise zaměřené na zdravotní stav včel

Vydáno: 23. 6. 2010
Autor:

Přehled legislativních předpisů a aktivit v rámci EU ke zmapování a zlepšení zdravotního stavu včel.

Populace včel hraje v EU důležitou roli jak z hlediska opylování, tak produkce medu a jiných včelích produktů. EU proto stanovuje specifická pravidla na ochranu zdravotního stavu včel.
Pokud jde o obchodování, platí v EU stejná pravidla pro včely jako pro “jiná” živá zvířata. Zásilka včel musí splňovat obecné požadavky na zdravotní stav stanovené ve směrnici Rady 92/65/EHS (obchodování v EU, import do EU).
Kromě této směrnice nařízení Komise (EU) č. 206/2010 z 12.3.2010, které nahrazuje rozhodnutí Komise 2003/881/ES, stanovuje seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení.
Nařízením Komise (ES) č. 1398/2003 se pozměňuje příloha A směrnice Rady 92/65/EHS tak, aby zahrnovala malého úlového brouka (Aethina tumida), roztoče Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), virus eboly a neštovice opicText s významem pro EHP.
 
V posledních letech se uvádí, že se zvyšuje úmrtnost včel v EU i jinde. Ačkoliv se tomuto problému věnuje značná pozornost, vědecké studie nejsou schopné určit přesnou příčinu této zvýšené úmrtnosti. Má se za to, že se na zvýšené úmrtnosti včel podílí více faktorů.
Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval zprávu o úhynu včel v Evropě. EFSA ve spolupráci s členskými státy EU vypracoval zprávu pod názvem “Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe”.
 
Projekt 6. rámcového programu V&V v EU řešený pod názvem ALARM (Assessing LArge scale Risks for biodiversity with tested Methods) poskytl první národní a kontinentální posouzení rozsahu úbytku včelstev v Evropě.
Evropská komise pečlivě posuzuje závěry a doporučení ve zprávě EFSA i výsledky výzkumu a zvažuje, jaké další kroky by se měly podniknout pro řešení této problematiky.