Bezpečnost potravin

Aktivity EFSA k problematice bisfenolu A

Vydáno: 31. 3. 2010
Autor:

Výsledek jednání EFSA s národnímu experty v Parmě, 26.3.2010.

EFSA svolal do Parmy národní experty pro problematiku bisfenolu A.  Akce se uskutečnila dne 26.3.2010 a zúčastnilo se jí 25 expertů z 19 evropských zemí, dále zástupci EFSA – členové vědeckého panelu pro materiály ve styku s potravinami (CEF) a zástupci Evropské komise.
Experti z Dánska, Francie a Německa na schůzce prezentovali svůj současný výzkum a probíhající posuzování BPA. Hlavní problematiky, o kterých se na schůzce jednalo, se týkaly:
– návrhu (uspořádání) vědeckých studií k problematice BPA,
– toxikologických aspektů,
– silných a slabých stránek některých jednotlivých studií.

Během telefonické konference 29.3.2010 byly podobné problematiky projednávány s příslušnými autoritami v USA (FDA), Kanadě (Health Canada), Austrálii (Food Standards Australia New Zealand), Japonsku (Food Safety Commission of Japan) a WHO.

Dva nezávislé vědecké výstupy k problematice BPA budou finalizovány panelem CEF na jeho příštím plenárním zasedání koncem května 2010.

EFSA podporuje dialog s národními a mezinárodními partnery v této problematice s cílem zajistit takové doporučení pro Evropu, které se bude opírat o co možná nejvíce aktuální a spolehlivé informace.