Bezpečnost potravin

Akrylamid pravděpodobně riziko rakoviny prsu nezvyšuje

Vydáno: 6. 9. 2007
Autor: pospisilova

Podle posledních amerických výzkumů akrylamid v množství konzumovaném v běžné stravě riziko rakoviny prsu nezvyšuje.

Akrylamid je potenciální karcinogen, který se tvoří za vysokých teplot v průběhu pečení nebo smažení potravin bohatých na sacharidy. Jeho toxicita pro člověka je stále předmětem četných diskusí. Američtí výzkumníci nyní zjistili, že akrylamid v množství konzumovaném s běžnou stravou nemá s rizikem rakoviny prsu žádnou spojitost. V rámci výzkumu, kterého se zúčastnilo 100 000 amerických zdravotních sester, byly po dobu dvaceti let v pravidelných intervalech sledovány jejich stravovací návyky. Během této doby bylo diagnostikováno 3 000 případů rakoviny prsu, ovšem žádné významné spojitosti mezi příjmem akrylamidu a rakovinou nebyly zjištěny. Průměrný denní příjem akrylamidu byl 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Výzkumníci předpokládají, že humánní epidemiologické studie mohou z mnoha důvodů poskytovat výsledky odlišné od výsledků animálních studií. Vystavení vlivu akrylamidu bylo u zvířat mnohonásobně vyšší než u lidí, zvířata navíc byla vystavena jeho působení ve vodě, zatímco lidé získávali akrylamid z potravinových bází. Je rovněž pravděpodobné, že lidský metabolismus může detoxikovat akrylamid, je-li podáván v množství odpovídajícím běžné stravě. Ve výzkumech je třeba pokračovat, aby bylo možné zjistit, zda obdobné výsledky platí i pro jiné typy rakoviny a různé populační skupiny. Ovšem i v případě, že se ukáže, že akrylamid nemá s rakovinou žádnou spojitost, je i nadále strava s vysokým množstvím smažených bramborových lupínků a jiných smažených snacků považována za nevhodnou vzhledem k obsahu nezdravého tuku. Dřívější studie rovněž naznačily, že zvýšená hladina akrylamidu může přispívat k progresi Alzheimerovy choroby.
Více informací na adrese