Bezpečnost potravin

Akční hodnoty pro kontaminanty v potravinách

Vydáno: 7. 7. 2009
Autor:

Do Rakouské knihy potravin byl doplněn výnos stanovující hodnoty kontaminantů, při jejichž překročení musí být učiněno nápravné opatření.

Rakouské ministerstvo pro zdraví, rodinu a mládež vydalo v rámci Rakouské potravinové knihy výnos BMGFJ-75210/0022-IV/B/7/2008, v němž jsou uvedeny tzv. „akční hodnoty“ kontaminantů. Akční hodnoty jsou definovány jako indikátory přítomnosti (nebo určitého množství) škodlivých látek stanovených v nařízení 1881/2006/ES o kontaminantech a ve změnových nařízeních (1126/2007/ES a 629/2007/ES) a ve směrnicích o materiálech ve styku s potravinami (2002/16/ES a 2002/72/ES).
Při překročení těchto hodnot je nutno učinit opatření ke snížení množství příslušných kontaminantů nebo k jiné formě snížení rizika.
Akční hodnoty se týkají:
–         dusičnanů v zelenině: např. ředkvičky, kedlubny, zelí, čínské zelí, rukola, karotka (500 až 4 500 mg NO3/kg),
–         olova (0,2 až 0,5 mg/kg), kadmia (0,002 až 0,8 mg/kg) a rtuti (0,03 až 0,1 mg/kg), a to např. v mléce, játrech, ledvinách, mase, medu, kojenecké výživě,
–         nitrosaminů v pivu (0,5 μg/kg) a sladu (2,5 μg/kg).
Pro odběr vzorků a stanovení kontaminantů se použijí metody uvedené v nařízeních 1882/2006/ES a 333/2007/ES.

(Poznámka: Znění citovaných předpisů v češtině lze vyhledat v databázi EurLex.)

Ernährung, 33, 2009, č. 5, s. 208-212