Bezpečnost potravin

Akce v rámci Světového dne vody poukázaly na závadnou vodu

Vydáno: 25. 3. 2009
Autor: bodokova1

Více než 40 procent vzorků vody, které si nechali zdarma otestovat Olomoučané při pondělním dni otevřených dveří ve vodohospodářských zařízeních, nevyhovělo normám.

Hlavní příčinou bylo zejména množství dusičnanů ve vodě, kterou proto nelze využívat jako pitnou, Den otevřených dveří se uskutečnil při příležitosti nedělního Světového dne vody.
 
Pracovníci vodohospodářské firmy otestovali v olomoucké úpravně vody a čistírně odpadních vod celkem 275 vzorků vody. Normám nevyhovělo odhadem 42 procent z nich. Voda, kterou návštěvníci přinesli, pocházela ze studní. Podle vyjádření lidí neslouží k pití, ale k zalévání. Chtěli si ji prý jen otestovat.
 
Den otevřených dveří proběhl také v prostějovské čistírně odpadních vod. Tam lidé přinesli 60 vzorků, normy pitné vody nesplnilo 16 procent z nich. Díky rozboru vody se lidé dozvěděli orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody a amoniaku.
 
Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen Světovým dnem vody před 17 lety. Světový den vody dává možnost organizacím, zájmovým skupinám i soukromému sektoru uvědomit si stále rostoucí význam vody.
 
 
Zdroj: Enviweb.cz, 25.03.2009