Bezpečnost potravin

AK ČR: Ručíme za zdravé potraviny

Vydáno: 13. 2. 2008
Autor: bodokova1

Distribucí 500 000 letáků k podpoře českých potravin vrcholí dvouletý program Agrární komory ČR k tématu Podpory českých potravin.

Nejlepším řešením, jak podpořit české zemědělství, je kupovat potraviny vyrobené ze surovin českých zemědělců. To je filozofie tří komor: Agrární komory, Potravinářské a Hospodářské, které deklarují toto své stanovisko podporou letákové akce.
 
V bodech otisknutých na letácích se tvrdí:
• Suroviny českých zemědělců jsou v průměru kvalitnější než zahraniční.
• Jsou vyráběny ve větších šaržích, než je tomu ve většině zemí EU.
• Jsou vyráběny ve větších farmách, než mají ostatní země EU.
• Jsou vyráběny v režimu přísnějších norem, než tomu je v zahraničí.
•Jsou vyráběny v režimu kontroly na nejvyšší úrovni.
• O jejich výrobě je větší přehled a jsou lépe kontrolovatelné.
• Na jejich výrobě se podílí vysoce kvalifikovaná pracovní síla.
• Při jejich výrobě se používá výrazně méně hnojiv a chemie.
• Je zde garance závěrů průzkumů a výsledků analýz laboratoří jak od Státní veterinární správy, tak České zemědělské a potravinářské inspekce.
 
České potraviny nejsou anonymní, jsou dohledatelné. Na balíčku masa spotřebitel najde prostřednictvím řeči číselného kódu i majitele stáje, odkud býček nebo kráva pocházeli. Na dovážených kusech masa, které se často porcují až v provozovnách v jednotlivých supermarketech, často takové označení chybí, takže se nedá mnohdy rozlišit, je-li hovězí maso z mladého býka, nebo z letité krávy, která už přestávala dojit a šla na porážku.
 
Všechny tři komory se zasazují za transparentnost takovou, jakou v České republice ukládá zákon o potravinách. Pokud by někdo z českých zemědělců nebo potravinářů byl při kontrole, ať od veterinářů, nebo inspektorů, nachytán, že podmínky nedodržel, následují velké pokuty.
 
Je tomu tak i v případě masných výrobků, proto je zcela jinak nakládáno třeba s českým špekáčkem, klobásou a párkem než se zahraničním, naoko srovnatelným výrobkem.
 
Vysvětlení vezměme od zdroje, od ředitele Českého svazu zpracovatelů masa Jana Katiny. Ten se spolu s předsedou svazu Jaromírem Kloudem rozhodl, že se postaví proti různým přístupům kontrolních orgánů k tuzemským a zahraničním srovnatelným výrobkům. Sešli se v polovině ledna se slovenskými řezníky, aby zvolili společný postup. Vybrali několik shodných výrobků, které chtěly obě strany zaregistrovat jako svou značku u bruselského dvora a ukončit tak spor, čí je špekáček a kdo jediný smí nazývat na obalu svůj výrobek spišským párkem, loveckým salámem či liptovským salámem. Shodli se na tom, že do rejstříku zaručených tradičních specialit mohou být zapsány výrobky jak slovenských, tak českých producentů, ale s jedinou podmínkou. Bude-li stoprocentně zachována stará dobrá a klasická receptura jejich výroby. Tu budou na obalu deklarovat speciálním označením a potom jim bude jedno, když to udělá třeba i dánský, řecký nebo rakouský řezník, pokud ovšem zachová recepturu se všemi potřebnými náležitostmi. Receptura bude k běžnému nahlédnutí u popisu výrobku v Bruselu.
 
Tím vlastně oba řeznické svazy daly základ něčemu rozumnému a průkaznému. Že totiž napříště označení špekáček, ať je z Plané, Mnichova, či Budapešti, smí nést na obalu jen zaručeně pravý a nefalšovaný špekáček a ne nějaký opékáček a další náhražka, která se pomalu ani nedá jíst. S průkazností a dohledatelností se tak zavádí i tlak na zvýšení kvality. Tento plán je v současné době diskutován se všemi relevantními vládními i nevládními institucemi v ČR i na Slovensku.
Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky, uzavírá: „V současné letákové jsou srozumitelně v bodech uváděny argumenty, v čem jsme lepší a jaké dáváme záruky. Spotřebitele ale budeme i o těchto bodech přesvědčovat třeba právě prostřednictvím různých detailů, a to průběžně a setrvale. Například i tím, že budeme uvádět zbytková množství chemikálií v ovoci nebo zelenině, doby před sklizní, kdy se již nesmí používat u rostlin a v sadech postřik, zatímco v zahraničí je tomu jinak a normy jsou měkčí. Důkazů máme skutečně dostatek.“
 
 
 
Zdroj: Euroskop, 12. 2. 2008