Bezpečnost potravin

Africký mor prasat u Petrohradu

Vydáno: 20. 1. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.1. 2011.

Africký mor prasat u Petrohradu, a co to znamená?

Již od roku 2007 hrozí ze zemí Ruské federace zavlečení afrického moru prasat do EU. O tomto riziku Státní veterinární správa ČR již před časem informovala.

Od roku 2007 totiž hlásí Ruská Federace opakovaně ohniska afrického moru prasat u domácích i volně žijících prasat. Jelikož se v lednu 2011 objevilo ohnisko i v oblasti Petrohradu, tedy blízko hranice s Unií, vyvstala nutnost přijmout určitá ochranná opatření, která by zabránila případnému zavlečení původce na území Unie.

O nastalé situaci jednala Komise se zástupci členských zemí na zasedání Stálého veterinárního výboru pro zdraví zvířat a potravinový řetězec ve dnech 11. – 12. 1. 2011. Dovoz živých prasat, ani vepřového masa není z Ruské federace povolen, potenciální riziko zavlečení však hrozí prostřednictvím kontaminovaných přepravních prostředků vracejících se z Ruské federace, protože virus přežívá v prostředí.

Zástupci členských zemí přijali na návrh Komise dne 12. ledna ochranná opatření týkající se povinnosti přepravců prasat řádně vyčistit a vydezinfikovat přepravní prostředky vracející se po poslední vykládce prasat zpět do Unie.

Přepravce musí na hranicích předložit dozorovému orgánu potvrzení o provedené očistě a dezinfekci. Dozorový orgán navíc zkontroluje přepravní prostředek a v případě splnění předepsaných podmínek vydá přepravci osvědčení pro vstup do Unie. Pokud nebyla dezinfekce provedena či výsledek není uspokojivý, dozorový orgán zabrání vstupu na území Unie nebo nařídí provedení dezinfekce na stanoveném místě.

Tato ochranná opatření vyjdou v nejbližších dnech v Úředním věstníku. Státní veterinární správa ČR s předstihem informuje české vývozce, aby nebyli překvapeni při zpětném návratu z Ruské federace.

Dále je třeba zdůraznit, že každý chovatel musí dbát zásad biologické bezpečnosti, zejména pokud se týká zákazu vstupu cizích osob (tedy i dopravce) do zemědělských objektů.

Nebezpečné nákazy se, bohužel, Evropě nevyhýbají. Dalším aktuálním příkladem je ohnisko slintavky a kulhavky, o němž SVS ČR již také informovala dne 5. 1. 2011. Nákazovou situací se také zabývala Komise na zasedání 11. – 12. 1. Přijatá opatření jsou v rozhodnutí Komise 2011/8/EU, které by mělo být v platnosti minimálně do 28. 2. 2011.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.