Bezpečnost potravin

Adipocytokiny: hormony tukové tkáně

Vydáno: 22. 6. 2009
Autor:

Jejich rozdělení a funkce v lidském těle.

Tuková tkáň byla po dlouhou dobu považována za pouhé úložiště zásobních látek. Nárůst obezity a problémů s ní souvisejících vedl u odborné i laické veřejnosti k vytvoření představy o negativním působení této tkáně. Výzkum za posledních ca 20 let však ukázal, že tukové buňky (adipocyty) se účastní velkého množství regulačních a homeostatických pochodů. Patří sem např. regulace množství tuku a energetické rovnováhy, imunitní odpověď, regulace krevního tlaku, reprodukční funkce aj. Tyto procesy jsou regulovány převážně sekrecí tkáňových hormonů z adipocytů a ostatních buněk tukové tkáně, které byly souhrnně nazvány adipocytokiny nebo adipokiny.
 
Adipocytokiny lze zjednodušeně rozdělit do tří skupin:
 
– faktor nekrotizující nádory-a
– interleukin-6
– interleukin-1b
– chemotaktický protein monocytů-1
– rezistin
– protein vázající retinol 4
– inhibitor plasminogenového aktivátoru-1
Adipocytokiny podporující působení inzulinu
– adiponektin
– leptin
– visfatin
– protein stimulující acylaci a adipsin
– vaspin
– omentin
Ostatní adipocytokiny
– interleukin-18
– rozpustný preadipocytový faktor-1
– angiotensin
 
Bližší informace k jednotlivých adipocytokinům jsou k dispozici v přehledové práci publikované pod názvem “Adipocytokiny – nedávno objevené hormony tukové tkáně”, která vznikla za podpory grantu IAA500110805 (Analýza mechanizmů autokrinních účinků adipokinů na metabolizmus glukózy a lipidů; 2008-2011) a grantu MŠMT 6046137305.
 
Zdroj: Chem.Listy 103, 2009, č. 3, s. 187–192
Uvedený časopis je ve fondu ZPK