Bezpečnost potravin

Activia a zdravotní tvrzení

Vydáno: 25. 3. 2011
Autor:

Reakce na článek uveřejněný dne 24.3.2011 na serveru aktualne.cz.

Používání tvrzení o zdravotním prospěchu potravin se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví. Konsolidované znění k 2. 3. 2010. Podle tohoto nařízení existuje několik typů zdravotních tvrzení a sice:
– tzv. funkční zdravotní tvrzení, která popisují nebo odkazují na význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce nebo psychologické a behaviorální funkce nebo snižování nebo kontrolu hmotnosti;
– tvrzení, která jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích, nebo která zahrnují požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví;
– tvrzení o snížení rizika onemocnění;
– tvrzení týkající se vývoje a zdraví dětí.

Na základě rozsáhlého shromažďování informací o příznivých účincích různých složek potravin na zdraví vytvořily členské státy EU a Evropská komise seznam více než 4 600 funkčních zdravotních tvrzení. Jde o obecná zdravotní tvrzení, jejich použití není spojováno s konkrétní výrobní společností. Ostatní typy zdravotních tvrzení podávají ke schválení kompetentním orgánům výrobci potravin, nápojů nebo doplňků stravy, kteří mají zájem toto tvrzení na svých výrobcích uvádět.
O oprávněnosti uvádět zdravotní tvrzení na výrobcích rozhoduje Evropská komise a to na základě stanoviska vydaného Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA vydává kladné stanovisko tehdy, pokud:

– potravina/složka potraviny byla dostatečně charakterizována,
– byly poskytnuty dostatečné vědecké důkazy (zdůvodnění),
– prokázal se vztah mezi potravinou/složkou a jejím účinkem.

Dne 1. 10. 2009 EFSA uveřejnil první sérii (celkem 94) stanovisek k funkčním zdravotním tvrzením. Druhá série (31 stanovisek) byla uveřejněna 25. 2. 2010, třetí série (75 stanovisek) 19.10.2010 a týkala se 808 tvrzení. Ze seznamu 4 637 zdravotních tvrzení tak EFSA dosud posoudil 1 745 tvrzení. Stanoviska k ostatním typům tvrzení vydává EFSA průběžně v termínech, které mu ukládá výše uvedené nařízení o zdravotních tvrzeních. Uvedené nařízení rovněž zavádí Registr schválených a zamítnutých zdravotních tvrzení.

Dne 24.3.2011 se objevil na stránkách informačního serveru aktuálně.cz článek pod názvem Obvinění: Reklama na Activii je téměř dokonalá lež. Jde o silný útok na výrobek Activia firmy Danone, proto se domnívám, že autor článku měl svá tvrzení důkladněji zdůvodnit. Níže jsou uvedena některá fakta týkající se používání zdravotního tvrzení u probiotických mikroorganismů obsažených ve výrobku Activia a současný stav ve schvalování zdravotních tvrzení souvisejících s mikroorganismy (příloha).

Podle údajů výrobce obsahuje výrobek Activia jogurtové kultury Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus a dále probiotický mikroorganismus Bifidus ActiRegularis.
Živé jogurtové kultury obsahující startovací mikroorganismy “Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus” byly uvedeny na seznamu tzv. funkčních zdravotních tvrzení a EFSA k nim vydal vědecké stanovisko dne 19.10.2010, které následně aktualizoval dne 12.1.2011.
EFSA–vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) ve svém stanovisku uvádí, že živé jogurtové kultury jsou dostatečně charakterizovány. Na základě údajů, které byly k danému tvrzení poskytnuty, panel NDA konstatoval, že živé jogurtové kultury Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus obsažené v jogurtu zlepšují trávení laktózy u osob s poruchou trávení laktózy. Aby výrobek mohl být označen tímto tvrzením, musí jogurt obsahovat minimálně 108 KTJ (jednotek tvořících kolonie) živých startovacích mikroorganismů v porci. Cílovou populací, u které se pozitivní účinky projeví, jsou osoby s poruchou trávení laktózy.
O tom, že intolerance laktózy je závažný problém u populace, svědčí skutečnost, že se EFSA zabýval stanovením tolerovatelného příjmu laktózy.

Třetí mikroorganismus ve výrobku Activia je podle firmy Danone Bifidus Actiregularis. Jde o komerční název mikroorganismu, jehož vědecký název je Bifidobacterium animalis DN 173 010. Firma Danone vypracovala seznam vědeckých prací, které se tomuto mikroorganismu věnují. V závislosti na obchodní strategii v příslušné zemi firma používá pro uvedený mikroorganismus řadu názvů, např. Bifidus Actiregularis, Bifidus Regularis, Bifidus Digestivum, Bifidobacterium Lactis aj.
Na seznamu tzv. funkčních tvrzení, ke kterým se EFSA průběžně vyjadřuje, je řada probiotických mikroorganismů z rodu Lactobacillus a Bifidobacterium. Tento seznam je k dispozici ve čtyřech dokumentech: část I, část II, část III a část IV.

Příloha: Současný stav ve schvalování zdravotních tvrzení souvisejících s mikroorganismy.

Vzhledem k tomu, že EFSA vydává k žádostem o zdravotní tvrzení většinou negativní stanoviska, firmy postupně od uvádění zdravotního tvrzení upouštějí. Firma Danone stáhla u EFSA svoji žádost týkající se jogurtu Activia v dubnu 2010. V roce 2010 také odstranila zdravotní tvrzení z obalu výrobku Activia v řadě evropských zemí. Více informací je k dispozici zde.

Ze stanoviska EFSA z října 2010 však vyplývá, že probiotický jogurt Activia, pokud obsahuje v dostatečném množství živé mikroorganismy Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, je prospěšný minimálně pro osoby s poruchou trávení laktózy.
Autor článku na aktuálně.cz zmiňuje jako možnou adekvátní náhradu jogurtu Activia sušené švestky. Ačkoliv se uvádí, že švestková šťáva a sušené švestky působí pozitivně na funkci střev, EFSA k tomu závěru nedospěl, viz tabulka.

Švestková šťáva

Udržení normální funkce tlustého střeva

EFSA (negativní)

Sušené švestky
(Prunus domestica L.) 

Zajištění normální funkce střev 

EFSA (negativní) 

 

Žadatel i veřejnost může ke stanoviskům EFSA podat do 30 dnů od zveřejnění připomínky, které adresuje Komisi. Připomínky lze podávat před ukončením procesu autorizace zdravotních tvrzení. Po ukončení procesu autorizace jsou schválená i zamítnutá zdravotní tvrzení zveřejněna v Registru Společenství. Seznam připomínek ke stanoviskům EFSA se průběžně aktualizuje. EFSA připomínky popř. doplňující informace nově posuzuje a uveřejňuje svou odpověď. Ta je k dispozici u příslušné připomínky (Zdravotní tvrzení – připomínky ke stanoviskům EFSA).