Bezpečnost potravin

Aby bylo možné obchodovat (O možnosti vakcinace proti bluetongue)

Vydáno: 29. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.4.2008.

Jak již Státní veterinární správa ČR avizovala, že umožní chovatelům obchodovat se skotem s ohledem na riziko bluetongue, tak tak činí. Na základě mimořádných veterinárních opatření, která vyhlašuje od 29. 4. od 00 hodin, mohou chovatelé očkovat proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8. Je to proto, aby chovatelé mohli obchodovat v rámci EU, popřípadě mohli vyvézt dobytek do nečlenských zemí.
 
Toto mimořádné opatření SVS ČR vyhlásila proto, že kvůli nepříznivé nákazové situaci EK rozhodla o nouzové vakcinaci v zemích, kde se katarální horečka vyskytla, s vakcinací začínají například ve Francii, Německu, počítá se s ní v nejbližší době ve velké Británii, a i  v ČR. Dále pak proto, že v nejbližších dnech začne platit novela nařízení Komise (ES) č. 1266/2007, na jejímž základě budou moci členské státy rozhodnout nepřijímat nevakcinovaná zvířata z uzavřených pásem. Tedy aby naši chovatelé měli možnost s přežvýkavci obchodovat než započne naše plošná vakcinace v uzavřeném pásmu.
 
Z těchto opatření lze citovat, že k vakcinaci mohou chovatelé použít pouze inaktivovanou vakcínu určenou k vakcinaci proti katarální horečce ovcí vyvolané sérotypem 8, která je registrovaná v některém z členských států EU. O tomto svém úmyslu musí chovatel minimálně 7 pracovních dnů předem informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Toto oznámení musí obsahovat identifikaci chovatele, registrační číslo hospodářství a jméno soukromého veterinárního lékaře, který vakcinaci provede. Toto se týká i zoologických zahrad. Plné znění tohoto mimořádného veterinárního opatření je k dispozici na webových stránkách Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz a na webových stránkách veřejnoprávního Českého rozhlasu.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR