Bezpečnost potravin

Absence moderních tabulek složení potravin v ČR

Vydáno: 25. 3. 2007
Autor: pospisilova

Otevřený dopis Vědeckého výboru pro potraviny Koordinační skupině bezpečnosti potravin MZe ČR.

Vědecký výbor pro potraviny (VVP) zaslal dne 7. března 2007 kompetentním autoritám dopis, ve kterém se zabývá problematikou absence soudobých, veřejně dostupných tabulek složení potravin, které by mohla využívat široká odborná i laická veřejnost.
V dopise také zmiňuje, proč k této situaci došlo a veřejně apeluje na Koordinační skupinu bezpečnosti potravin (KS BP), aby se zasadila o systémové a transparentní řešení tohoto stavu.