Bezpečnost potravin

9. ročník International Food Data Conference

Vydáno: 11. 3. 2011
Autor: Ing. Marie Macháčková

Ve dnech 14.-17. 9. 2011 se v Norwich Bioscience Institute (NBI), UK, koná 9. ročník International Food Data Conference.

Konferenci organizuje Institute of Food Research (IFR) ve spolupráci s FAO, celosvětovou sítí pro databáze složení potravin (International Network of Food Data Systems – INFOODS), neziskovou organizací pro databáze složení potravin (European Food Information Resource -EuroFIR AISBL) a organizací The Food and Health Network (FHN).
Program je zaměřen na prezentaci klíčových doporučení pro trvale udržitelný stravovací režim a příbuzné tematické okruhy jako odlišnosti v nutričním složení potravin, biodiverzita jako prvek diverzity ve stravovacích režimech, neintenzivní zemědělské postupy zachování diverzity a trvale udržitelného rozvoje, tradiční stravovací návyky domorodých obyvatel. 
Jednání bude probíhat v následujících sekcích:
  • Biodiverzita jako přístup využívající potraviny pro zlepšení výživy
  • Vliv změn klimatu, půdy a variability na nutriční složení potravin
  • Požadavky na obsah  n-3 mastných kyselin v souvislosti s trvale udržitelným rybolovem
  • Výzvy pro obchod včetně označování potravin, zdravotních tvrzení a biodiverzity
  • Koncepce v oboru složení potravin (včetně biodiverzity), standardy, doporučení
  • Systémy pro správu databází: kvalita a výměna dat
  • Nové technologie pro analýzu nutrientů, biologicky aktivních látek a alergenů v potravinách
  • Zpřístupnění dat o složení potravin s využitím nových technologií a aplikací pro hodnocení výživy  
  • Efektivní formy budování kapacit pro obor databází složení potravin na třech úrovních (individuální, institucionální a politické/životní prostředí)   
  • Současná situace na úrovni národních a regionálních sítí pro databáze složení potravin
 
Více informací o konferenci
http://www.eurofir.eu/9th_ifdc
Kontakt

EuroFIR Project Management Office
Institute of Food Research
Norwich Research Park
Colney Lane, Norwich
NR4 7UA
UK
Wendy Nimmo a Dawn Wright
E-mail: 9th.IFDC@bbsrc.ac.uk