Bezpečnost potravin

8. kolokvium EFSA: Posuzování ekologického rizika GM rostlin

Vydáno: 6. 4. 2007
Autor: pospisilova

Uskuteční se ve dnech 20.–21. června 2007 ve městě Tabiano (Itálie).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) organizuje ve dnech 20.–21. června 2007 v pořadí již 8. vědecké kolokvium na téma “Posouzení ekologického rizika geneticky modifikovaných rostlin – problémy a přístupy”. Uskuteční se v Tabiano, Itálie.
 
Podle nařízení (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech a směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí se musí dříve, než se GM produkt uvede v EU na trh posoudit riziko potenciálních účinků, které může mít GM organismus na zdraví člověka a zvířat.
EFSA, jeho vědecký panel pro GMO(GMO Panel) vydal návod (viz příloha) pro posuzování rizika GM plodin a z nich získaných potravin a krmiv, ve kterém se popisuje celková strategie posuzování rizika i problémy, které je třeba brát do úvahy, pokud se provádí podrobná (vyčerpávající) charakterizace rizika. V uvedeném návodu se poznamenává, že posuzování rizika je věda, která se neustále vyvíjí a že postupy k posuzování rizika je zapotřebí neustále kriticky rozebírat a hodnotit.