Bezpečnost potravin

8,5 milionů hektarů ploch pro produkci biopaliv

Vydáno: 19. 5. 2008
Autor:

Globální podíl ploch osetých plodinami pro produkci biopaliv činil v uplynulém roce 1,3 %.

Pro produkci biopaliv bylo v uplynulém roce využito 1,3 % celkové globální výměry osevních ploch. Tento údaj se objevil v aktuální zprávě amerického ministerstva zemědělství. Ministerstvo odhadlo, že v uplynulém roce byly vyčleněny pro tyto účely plochy o celkové výměře 8,5 milionu hektarů, to znamená, že v průběhu pouhých čtyř let došlo k jejich zdvojnásobení. Ve zprávě američtí experti upozornili na to, že nárůst kurzů zemědělských komodit na burze a cenová spirála měly vliv také na politická rozhodnutí v importních a exportních zemích.
Snížená nabídka tradičních exportérů, zvýšená poptávka importérů a celosvětově nízký stav zásob zesilují starosti zemí dovážejících zemědělské komodity, jak budou moci do budoucna sehnat dostatek zboží na mezinárodních trzích, uvádí se ve zprávě. Tyto skutečnosti se opět zpětně negativně odrážejí ve výši cen. Autoři zprávy zdůraznili vícevrstevnatost příčin výrazného nárůstu cen zemědělských komodit. Vedle skutečnosti, že nabídka nestačí držet krok s poptávkou, přispěla k nedostatku potravin notnou měrou také potřeba surovin pro produkci biopaliv. K dlouhodobým trendům, které ovlivňují nabídkovou stranu patří také již desítky let trvající ztráty zemědělsky užívaných ploch a narůstající výše nákladů na jejich zavlažování. Nejasný je dosud exaktní vliv klimatických změn na pěstování plodin.             
Globaler Flächenanteil für Biotreibstoffe bei 1,3 Prozent. [cit. 2008-05-16],