Bezpečnost potravin

7. rámcový program V&V v EU: Potraviny, zemědělství, rybářství, biotechnologie

Vydáno: 6. 12. 2007
Autor: pospisilova

Byla vyhlášena témata pro podávání projektů k financování z prostředků EU. Uzávěrka: 26. února 2008.

Dne 30. listopadu 2007 byla uveřejněna další výzva k podávání projektů v 7. rámcovém programu V&V v EU, v programu Spolupráce, v tematické oblasti “Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie” (KBBE-2008-2B). Výzva byla publikována ve Věstníku EU, C 288, 30. 11. 2007.
Uzávěrka pro podávání návrhů projektů je 26 února 2008 (v 17 hodin). Rozpočet pro projekty podávané v této výzvě (je jednokolová) je 96,85 milionů EUR.
V příloze je k dispozici podrobný přehled témat, která budou v uvedené výzvě podporována. Tato témata jsou rozdělena do čtyř aktivit:
* Aktivita 2.1: Udržitelná produkce a management biologických zdrojů ze země, lesů a vodního prostředí.
* Aktivita 2.2: Od vidličky na farmu: Potraviny (včetně potravin mořského původu), zdraví a prospívání.
* Aktivita 2.3: Vědy o životě, biotechnologie a biochemie pro vhodné nepotravinářské produkty a procesy.
* Aktivita 2.4: Ostatní aktivity.
 
Přehled vyhlášených témat v rámci jednotlivých aktivit a typ projektu, který bude finančně podporován, je uveden v tabulce (výtah z přílohy, s. 43–46).
 
 
Více informací o podávání projektů v 7. rámcovém programu EU poskytne Technologické centrum Akademie věd ČR.