Bezpečnost potravin

5th Central European Congress on Food 

Vydáno: 22. 2. 2010
Autor:

Ve dnech 19. – 22. května 2010 se v Bratislavě koná konference CEFood 2010 pro země střední Evropy zaměřená na nové poznatky týkající se potravinářství a výživy.

Ve dnech 19. – 22. května 2010 pořádá Výzkumný ústav potravinářský v Bratislavě v rámci 7. rámcového programu konferenci zaměřenou na nejnovější poznatky v základní a aplikované potravinářské vědě, výzkumu, vývoji, inovačních technologiích, bezpečnosti potravin, problematice funkčních a bioaktivních potravin, nových trendech ve výživě a ovlivňování zdraví.

Jedná se o příležitost pro vědce výzkumníky, technology, výrobce, nutricionisty i studenty k prezentaci svých výsledků a příp. navázání spolupráce. První konference středoevropských států o potravinách se konala v r. 2002 v Ljubljaně (Slovinsko) další v r. 2004 v Budapešti (Maďarsko), v r. 2006 v Sofii (Bulharsko) a v r.  2008 v  Cavtat (Chorvatsko).

 

Kongresový výbor

 

Témata


Registrace


Kontakty:

Food Research Institute

Tel.: 421 2 502 37 115
Fax: +421 2 555 71 417
E-mail: cefood2010@vup.sk

www.cefood2010.eu