Bezpečnost potravin

50 let vývoje v oblasti bezpečnosti potravin v EU

Vydáno: 1. 11. 2007
Autor: pospisilova

Publikace vydaná u příložitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy (1957).

U příležitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy vydala Evropská komise publikaci (viz příloha), která zachycuje 50 let vývoje v oblasti zajišťování bezpečných potravin v EU. Publikace je uspořádána chronologicky: pro jednotlivá desetiletí počínaje 50. lety minulého století jsou uvedeny hlavní charakteristické rysy, problémy i úspěchy, kterých bylo na poli bezpečnosti potravin dosaženo.
 
Příloha: 50 years of Food Safety in the European Union (pdf, 5,56 MB, 50 stran)