Bezpečnost potravin

37th Mycotoxin Workshop

Vydáno: 13. 2. 2015
Autor: KM EFSA

Bratislava, 1. - 3. 6. 2015

Ve dnech 1. – 3. června 2015 se v Bratislavě uskuteční 37. workshop o mykotoxinech.

Workshop organizuje Spoločnosť pre výskum mykotoxínov (www.mycotoxin.de) pod záštitou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej Univerzity, ve spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a Národným Kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA.

Bližší informace najdete na adrese http://www.mycotoxin-workshop.de/, či v přiložené pozvánce.

Zdroj: MPSK: 37th Mycotoxin Workshop