Bezpečnost potravin

36. ročník „Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin“

Vydáno: 26. 1. 2010
Autor: berankova1

Seminář se bude konat 3. března 2010 na MZLU Brno v období konání mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA.

XXXVI. SEMINÁŘ O JAKOSTI POTRAVIN A POTRAVINOVÝCH SUROVIN („Ingrovy dny“) pořádá Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Společnost pro výživu, Česká společnost chemická a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Seminář bude uspořádán v období konání mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA  (2. – 5. 3. 2010).

Na programu semináře budou vyžádané přednášky předních odborníků, na vývěskách bude prezentováno 50 posterových sdělení z celé šíře jakosti a zdravotní nezávadnosti surovin a potravin rostlinného a živočišného původu. Ve sborníku budou uvedena abstrakta všech přednášených a vývěskových sdělení.

Vyžádané přednášky:
• Spotřebitelská kvalita konzumních brambor
• Biogenní aminy v potravinách
• Ftaláty v potravinách
• Aktuální situace v oblasti GMO u nás
• Systém rychlého varování (RASSF) v zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a krmiv
• Slow Food v České republice.

Přihlášky (ihned) přijímá a informace poskytuje garant semináře Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.,
Ústav technologie potravin AF MENDELU v Brně.
Tel.: 545 133 264, fax: 545 133 190,
e-mail: miroslav.juzl@mendelu.cz