Bezpečnost potravin

36. revize Registru aditiv do živočišných krmiv

Vydáno: 10. 11. 2008
Autor:

Dne 7.11.2008 byla uveřejněna 36.revize Registru doplňkových látek v krmivech ve Společenství.

Ve shodě s článek 17 nařízení (ES) č. 1831/2003 (+ oprava nařízení 1831/2003) o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat zřídila Komise Registr doplňkových látek v krmivech ve Společenství. Dne 7. listopadu 2008 byla uveřejněna 36. revize tohoto registru (viz příloha). Registr doplňkových látek v krmivech byl poprvé publikován v listopadu 2005 a v září 2006 k němu byly uveřejněny vysvětlivky (v češtině).
 
Příloha: Community Registr of Feed Additives (pdf, 4 MB, 310 stran)
 
Pozn.: Registr má pouze informativní charakter a nenahrazuje legislativní dokumenty Společenství.